AkcióÁltalános szállítási feltételek

1. Megrendelés előtt kérnénk, hogy minden esetben egyeztessen honlapunkon található árainkról vagy kérje írásos árajánlatunkat.

2. Árváltozás jogát fenntartjuk. Áraink a gyártási költségek - és az EUR/HUF árfolyam változásának függvényében változhatnak.  Szállítási díjat minden esetben felszámolunk, ugyanis  a termékek többségét a gyártelepről egyenesen a megrendelő címére szállíttatjuk bérfuvarossal vagy futárszolgálattal (kisebb termékek esetén). Így a szállítási díj a megrendelő címe és a gyártelep távolságától függ. Minden esetben kérje írásos ajánlatunkat. Emeletre szállítást csak előzetes egyeztetés alapján, külön díj ellenében tudunk biztosítani.

3. Megrendelést csak írásban (e-mailben, faxon, vagy postai úton elküldve) fogadunk el.

4. A megrendelésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- Megrendelő pontos neve, címe, elérhetősége, adószáma, bankszámlaszáma 
- Termék pontos megnevezése 
- mennyiség 
- ár 
- egyedi termék esetén pontos műszaki leírás.

5. Szállítási szerződés a Megrendelő és a Szállító között akkor lép érvénybe, ha a Szállító a megrendelést visszaigazolja. Amennyiben a Szállító nem ad írásos visszaigazolást a rendelésről, szerződés nem jön létre a két fél között.

6. Szállítási szerződés a visszaigazolásban szereplő termékekre (megnevezés, ár, mennyiség, műszaki tartalom) és feltételekkel érvényes.

7. Amennyiben a Megrendelő 48 órán belül nem reagál a megrendelés visszaigazolásra, a Szállító azt elfogadottnak tekinti és a szállítási szerződés érvénybe lép.

8. Amennyiben a Megrendelő a szállítási szerződés létrejöttét követően nem tart igényt a megrendelt árura és visszamondja a megrendelést , akkor köteles a Szállítónál a visszamondással kapcsolatos összes, igazolhatóan felmerült költséget megtéríteni , és ezen túlmenően 20% sztornírozási díjat fizetni.

9. A megrendelt termékek minden esetben szállítólevéllel együtt kerülnek kiszállításra. A Megrendelőnek a szállítólevél aláírásával kell igazolnia a leszállított termékek hiánytalanul és sértetlen állapotban történt átvételét. Amennyiben a Megrendelő ezt elmulasztja, a Szállító reklamációt nem fogad el.

10. Ha a Megrendelő az áru átvételekor hiányt vagy sérülést észlel, ezt jegyzőkönyvben rögzítenie kell. Ebben az esetben a Szállító köteles a felmerült problémákat a vállalható legrövidebb időn belül korrigálni.

11. A Szállító a leszállított termékekre a megrendelés visszaigazolásban meghatározott jótállási garanciát vállalja. Ez a kötelezettség csak az igazolhatóan rendeltetésszerű használat során bekövetkezett meghibásodásra érvényesíthető.

12. A Megrendelő köteles a megállapodott bruttó vételárat, a számlán feltűntetett határidőig a Szállítónak megfizetni. Abban az esetben ha a Megrendelő a fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, a szállító jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamatot a Megrendelőtől követelni, mindaddig, amíg a Megrendelő az ÁFA-val növelt teljes vételárat nem egyenlítette ki.

13. A Szállító mindaddig fenntartja az áru feletti tulajdonjogát , amíg a Megrendelő az ÁFA-val növelt teljes ellenértéket nem fizette ki.

14. Amennyiben a szerződő felek úgy állapodnak meg, részszállításra is van lehetőség. Ebben az esetben a Megrendelő köteles a Szállító részszállításra vonatkozó számláját a számlán szereplő fizetési feltételnek megfelelően kiegyenlíteni.

15. A fenti feltételekben nem érintett kérdések tekintetében a szerződő felek a szerződés megkötésekor érvényes PTK rendelkezéseit fogadják el és alkalmazzák.